MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

OPTİMA MR 360 1.5 tesla MR cihazı 8 kanallı ,33militesla  gücünde  fiberoptik kablo teknolojisi ile üretilmiş  bir MR cihazıdır. Rutin çekimler dışında KardiakMR , MRtraktografi, diffüzyontensör görüntüleme, MR spektroskopi, küp ve ideal sekanslar gibi yeni görüntüleme tekniklerine sahip cihazımız ayrıca GE firmasının referans merkezi olmamız nedeniyle gelecekte de  yeni software ve sekanslar ile desteklenecektir.8 kanallı koiller, yeni çekim teknikleri ve fiberoptik kablo teknolojisi ile kaliteli görüntü ve teşhis imkanı sunuyoruz. Hızlı çekim teknikleri, masaya entegrekoilleri ve müzik yayını sistemi ile hastalarımız için rahat bir ortam oluşturduk. Meme MR çekimi yanında MR altında meme biopsisiimkanı sunuyoruz. Yeni kontrastsız MR anjiografi sekansları ve tricks tekniği ile CT anjio ve DSA anjiografiye rakip olabilecek kaliteli MR anjiografi görüntüsü elde edebiliyoruz. Tüm vücut diffüzyon,3Dcube ,SWAN ,3D FATSAT fiesta gibi yeni sekansları VİBRANT, IDEAL , PROPELLER gibi özellikleri hizmetinize sunuyoruz.

MRDİFFÜZYON TRAKTOGRAFİ:  Beyin MR çekimi sonrası özel diffüzyon kesitleri alınarak bilgisayar programı ile işlenip beyindeki  tüm sinir liflerinin renklendirilerek gösterilmesini sağlayan bir teknikdir. Böylece beyin tümörlerinin hangi sinir yollarını tuttuğu veya hangi yolların komşuluğunda yer aldığı görüntülenebilir. Ayrıca beyin enfarktüsü geçirmiş ya da ameliyat edilmiş hastaların hangi sinir liflerinin kesildiği ya da bozulduğu detaylı bir şekilde incelenebilir. Uzuvlardaki sinir kesilerinin  ve yaralanmalarının gösterilmesine  katkıda bulunur.
MR
KARDİAK MR:  Kalp boşluklarının ve kalp duvarları ile kapakçıklarının incelenmesinde son yıllarda etkinliği iyice artan kardiak MR inceleme ile kalp enfarktüslerinin erken dönemde gösterilmesi ve erken- geç dönemde duvarın ne derecede etkilendiğinin değerlendirilmesi mümkündür. Kalp kapakçıklarının morfolojileri , fonksiyonları  değerlendirilebilir. Pıhtı ya da kitleler gösterilebilir.

MR
KÜP GÖRÜNTÜLEME: Teknolojinin gelişmesi ile yeni MR sekansları devreye girmektedir. Küp sekanslarla T2 ve FLAİR sekanslar gibi beyindeki  patolojileri gösteren sekanslar  eski MR incelemelerde rutinde 5 mm, gerekirse 3 mm den kesitler alınarak yapılırdı. Yeni küp sekanslarla  bu sekanslarda kesit kalınlığı 0.7 mm’ye kadar indirilmiştir.Böylece  Multipl skleroz (MS) gibi epilepsi (sara hastalığı ) gibi  ya da metastaz taramada o.7 mm ince kesitlerle normal sekanslarda gösterilemeyen  küçük lezyonlar küp sekanslarla gösterilebilmektedir.Ayrıca rekonstrüksiyonlarla beyin 3 boyutlu olarak incelenebilmektedir.

MR
İNHANCE TEKNİĞİ: İnhance  tekniği ile tüm vücut bölgelerinde kontrast verilmeden MR anjiografik incelemeler yapılmaktadır. Böylece böbrek yetmezliği olan hastalarda , kontrastallerjisi olanlarda damardan kontrast vermeden MR anjiografik inceleme yapılmaktadır