GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

US ve BT altında karaciğer, böbrek, akciğer, tiroid, meme, prostat ve yumuşak doku tümörlerine trucat ve ince iğne aspirasyon biopsileri patolog eşliğinde yapılmaktadır.