0212 632 00 00
iyitem@iyitem.com
+90 530 237 75 59

Özel İyitem Görüntüleme Merkezi

KVKK Hasta Aydınlatma Metni

İstanbul Yüksek İhtisas Sağlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hasta Aydınlatma Metni

İstanbul Yüksek İhtisas Sağlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti. (“İYİTEM”) olarak, tanı merkezi genel çalışma prensipler doğrultusunda, ileri düzey araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: insan vücudundaki hastalıkların teşhis ve tedavisi amacıyla tıbbi görüntüleme ve girişimsel radyolojik işlemleri yapmakta ve değerlendirmekteyiz. Kişisel verilerinizi, aşağıda bilgilerini verdiğimiz veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun, kayıt ve bildirim sistemimiz üzerinden, çalışanlarımız, yetkililer, internet sitemiz, mobil uygulamalar, sosyal medya sayfamız, fiziksel mekânlar ve benzeri yollarla, sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı istemekteyiz.

Ünvanı:                       İstanbul Yüksek İhtisas Sağlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.
MERSİS Numarası:    0481008503600016
Adresi:                        Dr. Adnan Adıvar Caddesi No:5/1 Haseki/İSTANBUL
Telefon:                      0212 632 00 00
Faks:                           0212 589 19 57
E-mail:                        iyitem@hotmail.com

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, geçici T.C. kimlik numarası, UYRUĞU, ülke, şehir, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet, meslek, sigorta kart numarası, işyeri sicil, hasta no, protokol no, adres, telefon numarası, e posta adresi, banka hesap, IBAN numarası, kredi kart bilgileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel sağlık sigortası verileri, tıbbi raporlar, tanı muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, cinsel hayata ilişkin bilgiler, kamera kayıtları, IP adresine ilişkin kişisel verilerinizi, sunduğumuz görüntüleme ve tanı merkezi başta olmak üzere, “http://www.iyitem.com/kisisel-verilerin-korunmasi” adresinden erişebileceğiniz, 

İyitem Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) belgesinde belirlenen amaçlarla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, yine aynı adresten erişebileceğiniz,

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen sürelerde, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta, bu sürenin bitimini izleyen periyodik imha süresinde (6 ay) silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

Kişisel verilerinizi mevzuat ve açık rızanızla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yetkili hekimler, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ile, Kanun’un 8. maddesine uygun belirlenen amaçlarla yurt içinde; Kanunun 9. maddesinde belirtilen şartların sağlanması halinde yurt dışında paylaşabilmekteyiz.

Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak iletişim bilgileriniz üzerinden sunduğumuz hizmetler hakkında bilgilendirme, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı için izninize bağlı elektronik iletileri göndermekteyiz. Bu iletimleri isteğiniz üzerine durdurmaktayız.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını “http://www.iyitem.com/kisisel-verilerin-korunmasi” adresinden ulaşabileceğiniz

Başvuru Formu’nu İYİTEM’e ileterek yapabilirsiniz.